نوشته شده توسط : رسول اورنگ

 

نام خودرو: نیسان تینا
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ)
حجم موتور: 2496 سی سی
قیمت: 110-120 میلیون تومان

 برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید:: برچسب‌ها: نیسان تینا
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: مازراتی گرن کبریو S
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ)
حجم موتور: 4691 سی سی
قیمت: 830-850 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: مازراتی گرن کبریو s
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: گریت وال وینگل3 دوکابین
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 45 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: گریت وال وینگل3 دوکابین
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

ام خودرو: تویوتا کمری GL
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2494 سی سی
قیمت: 111 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا کمری gl
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: ام وی ام 315 
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ) 
حجم موتور: 1497 سی سی 
قیمت: 32-36 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

:: برچسب‌ها: ام وی ام 315
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: جک توجوی هاچ بک 
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ) 
حجم موتور: 1299 سی سی 
قیمت: 27.5-32 میلیون تومان

 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

:: برچسب‌ها: جک توجوی هاچ بک
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: لکسوس RX350 
تعداد سیلندر: 6(24 سوپاپ) 
حجم موتور: 3458 سی سی 
قیمت: 310-320 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: لکسوس rx350
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: مرسدس بنز C200 
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ) 
حجم موتور: 1796 سی سی 
قیمت: 220-240 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: مرسدس بنز c200
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: لکسوس LX570 
تعداد سیلندر: 8(32 سوپاپ) 
حجم موتور: 5700 سی سی 
قیمت: 500-580 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: لکسوس lx570
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٩/۱٦ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: لکسوس CT200h
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1800 سی سی
قیمت: 195 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: لکسوس ct200h
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/۸/٢۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا هایس
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 2694 سی سی
قیمت: 86.5 میلیون تومان
 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا هایس
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/٢۸ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا هایلوکس 2 کابین شاسی‌بلند
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 2694 سی سی
قیمت: 76 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا هایلوکس 2 کابین شاسی‌بلند
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا کمری GLX
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 2362 سی سی
قیمت: 63 میلیون تومان
 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا کمری glx
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا کرولا Xli 1.8
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 1794 سی سی
قیمت: 56 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا کرولا xli 18
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا کمری GL
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 2362 سی سی
قیمت: 51 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا کمری gl
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا یاریس هاچ‌بک 2012
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 1298 سی سی
قیمت: 46 میلیون تومان
 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا یاریس هاچ‌بک 2012
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا یاریس
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 1298 سی سی
قیمت: 39 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا یاریس
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: تویوتا یاریس هاچ بک
سیلندر: 4(16V)
حجم موتور: 1300 سی سی
قیمت: 39 میلیون تومان
 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: تویوتا یاریس هاچ بک
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: لکسوس RX350
سیلندر: 6(24V)
حجم موتور: 3500 سی سی
قیمت: 199 میلیون تومان
 

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: لکسوس rx350
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱۳ | نظرات ()
نوشته شده توسط : رسول اورنگ

نام خودرو: لکسوس IS300
سیلندر: 6(24V)
حجم موتور: 2995 سی سی
قیمت: 168 میلیون تومان

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
:: برچسب‌ها: لکسوس is300
تاریخ انتشار : ۱۳٩۱/٧/۱۳ | نظرات ()